Xoay ẢNH

Xoay ảnh JPG, PNG hoặc GIF.
Chỉ xoay cùng lúc những ảnh cùng nằm dọc hoặc cùng nằm ngang.

Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang xoay ảnh...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...