Công cụ tạo meme

Tạo meme từ ảnh JPG, GIF hay PNG.
Chỉnh sửa ảnh của bạn và tạo meme.

Arial
Arial
Impact
Arial unicode ms
Verdana
Courier
Comic
Times new roman
Lohit marathi
Lohit devanagari
Background color
Font color:
Font shadow:
Arial
Arial
Impact
Arial unicode ms
Verdana
Courier
Comic
Times new roman
Lohit marathi
Lohit devanagari
Background color
Font color:
Font shadow:
Viết văn bản tại đây
Viết văn bản tại đây
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang xử lý

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...