Cắt cúp ẢNH

Cắt cúp ảnh JPG, PNG hoặc GIF bằng cách xác định hình chữ nhật theo pixel.
Cắt ảnh của bạn trực tuyến.

Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang cắt cúp ảnh...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...