Cắt cúp ẢNH

Cắt cúp ảnh JPG, PNG hoặc GIF bằng cách xác định hình chữ nhật theo pixel.
Cắt ảnh của bạn trực tuyến.

Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang cắt cúp ảnh...

Đang xử lý
Mạng lưới
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...