Thay đổi kích thước GIF

Thay đổi kích thước GIF bằng cách xác định chiều cao và chiều rộng mới theo pixel.
Thay đổi kích thước trực tuyến nhiều ảnh GIF cùng lúc.

Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang thay đổi kích thước ảnh...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...