Nén ảnh SVG

Nén các SVG vector với kích thước nhỏ nhất.
Giảm dung lượng SVG và lưu băng tần.

Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang nén ảnh...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...