Περιστροφή JPG

Περιστρέψτε JPG εικόνες.
Περιστρέψτε μόνοJPGμε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό με την μία.

ΜεταφόρτωσηΛήψη αρχείων από Drive
ΜεταφόρτωσηΛήψη αρχείων από Dropbox
Μεταφόρτωση αρχείου 0του0
Χρόνος που απέμεινε - δευτερόλεπτα - Ταχύτητα μεταφόρτωσης - MB/S
Μεταφορτώθηκε

Περιστροφή εικόνων...

Επεξεργασία
Ωχ! Κάτι συμβαίνει με την σύνδεσή σας στο internet...